Bộ nạo túi dùng trong Implant - KIT PERIMPLANTITE

Bộ bao gồm 7 món + 1 khay
Code
1671/3
Thương hiệu
Medesy
Xuất xứ
Ý
Quy cách
Bộ
Status
Stocking
Register to receive Catalog
Contact advice: 028 6292 2245 /6 /7
Select
548/4 PT Cây đo túi Titanium
627 / 4Ti.HL8 Cây nạo Columbia 4R/4LTitanium ( Cây nạo túi đa năng)
651 / 11Ti.HL8 Cây nạo túi Titanium (Cạo vôi tay)
669 / 5-6Ti.HL10 Cây nạo túi Titanium(Dùng cho răng cối nhỏ)
669 / 7-8Ti.HL10 Cây nạo túi Titanium(Dùng cho mặt ngoài- trong)
669 / 11-12Ti.HL10 Cây nạo túi Titanium( Dùng cho mặt gần)
669 / 13-14Ti.HL10 Cây nạo túi Titanium(Dùng cho mặt xa)
980/9 Khay đựng
YOUR COMMENT

Product order

Manufacturer: Thương hiệu: Xuất xứ:
Manufacturer: Thương hiệu: OpentechnologyXuất xứ: Ý
Manufacturer: Thương hiệu: KaVoKerrXuất xứ: Mỹ
Manufacturer: Thương hiệu: DentiumXuất xứ: Hàn Quốc
Manufacturer: Thương hiệu: Ema-Led Xuất xứ: Đức
Manufacturer: Thương hiệu: Mihm Vogt Xuất xứ: Đức
Manufacturer: Thương hiệu: MedesyXuất xứ: Ý
Manufacturer: Thương hiệu: MedesyXuất xứ: Ý
Manufacturer: Thương hiệu: MedesyXuất xứ: Ý
Manufacturer: Thương hiệu: Xuất xứ:
Working time: 8:00 - 21:00 (All days of the week)
Hotline

Trụ sở chính

(028) 6292 2245/6/7
 

VPĐD Hà Nội

(024) 2242 6964