Product

International standards
Máy phẫu thuật
Sorted by:
Tay khoan TRAUS MBP10XP
Thương hiệu: SEASHINXuất xứ: HÀN QUỐC
Tay khoan TRAUS MBP10SL
Thương hiệu: KAVOXuất xứ: HÀN QUỐC
Tay khoan TRAUS CRB26XX/ CRB27XX
Thương hiệu: SEASHINXuất xứ: HÀN QUỐC
Tay khoan TRAUS CRB26LX/ CRB27LX
Thương hiệu: SEASHINXuất xứ: HÀN QUỐC
Tay khoan EXTRATORQUE 507C
Thương hiệu: KAVOXuất xứ: ĐỨC
Tay khoan EXPERTtorque™ Mini LUX E675 L
Thương hiệu: KAVOXuất xứ: ĐỨC
Tay khoan EXPERTtorque™ LUX E679 L
Thương hiệu: KAVOXuất xứ: ĐỨC
MÁY PHẪU THUẬT ULTRASURGERY WOODPECKER
Thương hiệu: WOODPECKERXuất xứ: TRUNG QUỐC
MÁY CẤY GHÉP NHA KHOA SEASHIN TRAUS XIP 10
Thương hiệu: SEASHINXuất xứ: HÀN QUỐC
Working time: 8:00 - 21:00 (All days of the week)
Hotline

Trụ sở chính

(028) 6292 2245/6/7
 

VPĐD Hà Nội

(024) 2242 6964