Sản phẩm

Đạt tiêu chuẩn quốc tế
Thiết bị nội nha
Sắp xếp theo:
Thương hiệu: Meta BiomedXuất xứ: Hàn Quốc
Thương hiệu: Meta BiomedXuất xứ: Hàn Quốc
Thương hiệu: Meta BiomedXuất xứ: Hàn Quốc
Thương hiệu: Kerr EndodonticXuất xứ: Mỹ
Thương hiệu: Kerr EndodonticXuất xứ: Mỹ
Thương hiệu: Kerr EndodonticXuất xứ: Mỹ
Thương hiệu: Kerr EndodonticXuất xứ: Mỹ
Thương hiệu: Kerr EndodonticXuất xứ: Mỹ
Thương hiệu: Kerr EndodonticXuất xứ: Mỹ
Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 ( Từ thứ 2 đến thứ 6 )
8:00 - 12:00 ( Thứ 7 )
Hotline

Trụ sở chính

(028) 6292 2245
 

VPĐD Hà Nội

(024) 2242 6964